Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-04-06 Csv-  Cerebrospinalvätska för immunfenotypning med flödescytometri och cytologi
Utförande laboratorium: Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Patologi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock  
Provtagning: Indikation:
Lymfom/leukemimisstanke.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Patologi/Cytologi - välj remiss Hematopatologi.

Till dig som använder pappersremiss patologi. Ange analys - immunfenotypning i rutan kliniska uppgifter/frågeställning.

Provtagning:
Provmängd: analysen kräver ca 7-10 mL vätska.

Om man tar tre rör, gör så här:
1. Rör nummer 1 kan sändas till Klinisk mikrobiologi för odling eller dylikt.
2. Rör nummer 2 kan sändas till Klinisk kemi och farmakologi för analys.
3. Rör nummer 3 kan sändas till Klinisk patologi för diagnostik.

OBS! På fredagar och dag före helg måste prov för flödescytometri vara analyserande lab tillhanda senast kl.12.00.
Övriga dagare se under Provskickning/transport längre ned.

Provhantering:
Ingen fixering eller annan tillsats i provet.

Provskickning/transport:
OBS! Provet bör vara lab tillhanda inom 4 h efter provtagning för att minimera cellförlust. Provet ska vara analyserande lab tillhanda före kl 16.00, måndag-torsdag.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid helgfri måndag-fredag  
Referensintervall:
Metod:   Flödescytometri; Immunfenotypning för lymfom eller leukemidiagnostik.  
Ansvarig läkare: Kontakta 018-611 38 01  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Provinlämning: 018-611 38 14
Hematopatologilaboratoriet: 018-611 38 33
Rörpost får användas till Klinisk patologi
Rörpost: 183  
Tolkning:  
Referenshänvisning: