Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-01-03 Vävnadsmaterial-  Epstein-Barr virus [EBV] DNA (nukleinsyrapåvisning)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock
Varuförsörjningens artikelnummer 80862  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om EBV-orsakad PTLD, lymfoproliferativ sjukdom, lymfom.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) - Biopsi-Epstein-Barr virus (EBV) (PCR)

Ange kliniska data.

Provtagning:
Överför provmaterialet till röret.
Små biopsier riskerar att torka, tillsätt därför 1 mL steril koksalt. Formalinbaserad buffert ska EJ användas.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Positiva fynd skall tolkas med försiktighet då lat
Läs mer-->  
Referenshänvisning: