Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-02-15 P-  Epstein-Barr virus (EBV), PCR
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: • Rör vakuum (EDTA) - Lila propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61096


*****************************************************
Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation:
Misstanke EBV-infektion, t ex infektion hos immunsupprimerad patient.
Utredning av lymfoproliferativ sjukdom.
I samband med transplantation.
Utvärdering av behandling.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) - Epstein-Barr virus-EBV (PCR)

Ange kliniska data.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 ml blod.
Önskad minsta provvolym är 3 ml blod.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs varje vardag  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning (DNA)  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering
 
Övrigt: Klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Bedömningen beror av klinisk tillämpning och tillg
Läs mer-->  
Referenshänvisning: