Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-02-02 P-  Epstein-Barr virus (EBV), PCR
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum (EDTA) - Lila propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61096


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation: Misstanke EBV-infektion, t ex infektion hos immunsupprimerad patient. Utredning av lymfoproliferativ sjukdom. I samband med transplantation. Utvärdering av behandling.

Remiss: I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi
Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) -
Epstein-Barr virus-EBV (PCR)

Ange kliniska data.

Provtagning: Rekommenderad provvolym är 6 ml blod. Önskad minsta provvolym är 3 ml blod.

Provhantering: I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport: Sänd provet med nästa ordinarie transport. Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs varje vardag  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning (DNA)  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering  
Övrigt: Klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Bedömningen beror av klinisk tillämpning och tillg
Läs mer-->  
Referenshänvisning: