Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-06-15 Tumörceller- benmärg/blod  Resistenstest cancerläkemedel
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Resistenstest cancerläkemedel  
Provkärl: Mörkblå propp (Na-heparin) 5 eller 7 mL till venblod
Varuförsörjningens artikelnummer 52649
Varuförsörjningens artikelnummer 43514
Mörkblå propp (Na-heparin) + NaCl till benmärg  
Provtagning: Förberedelser:
Kontakta CoM-lab, cytostatikaresistenslab, före provtagning, tfn 018-611 42 56.

Remiss:
Remiss resistenstest cancerläkemedel används.
Ange anamnes/frågeställning.

Provtagning:
Benmärg
2-3 mL benmärg sprutas ned i Na-heparinrör med tillsats av ca 2 mL steril 0,9% NaCl.
Provtagning:
Venblod
Venblod tas i 5 eller 7 mL Na-heparinrör.

Provhantering:
Prov förvaras i rumstemperatur. Prov ska upparbetas för analyser inom 24 h.

Provskickning/transport:
Prov sänds snarast i rumstemperatur till lab.  
Analysfrekvens:   Efter överenskommelse  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Fluorscence baserad mätning av cellviabilitet  
Ansvarig läkare: Rolf Larsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Provmaterial utgörs av blodmärg eller perifert blo
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Blom K, Nygren P, Alvarsson J, Larsson R, Andersson CR. Ex Vivo Assessment of Drug Activity in Patient Tumor Cells as a Basis for Tailored Cancer Therapy. J Lab Autom 2015

Haglund C, Aleskog A, Nygren P, Gullbo J, Höglund M, Wickström M, Larsson R, Lindhagen E. In vitro evaluation of clinical activity and toxicity of anticancer drugs using tumor cells from patients and cells representing normal tissues. Cancer Chemother Pharmacol 2012.

Lindhagen E, Nygren P, Larsson R. The fluorometric microculture cytotoxicity assay. Nat Protoc 2008; 3 (8): 1364-9.

Nygren P, Larsson R. Predictive tests for individualization of pharmacological cancer treatment. Expert Opin Med Diagn 2008; 2 (4): 349-60.

Quartino A, Karlsson MO, Freijs A, Jonsson N, Nygren P, Kristensen J, Lindhagen E, Larsson R. Modeling of in vitro drug activity and prediction of clinical outcome in acute myeloid leukemia. J Clin Pharmacol 2007; 47 (8): 1014-21.

Lönnerholm G, Thörn I, Sundström C, Frost BM, Flaegstad T, Heyman M, Jonsson OG, Harila-Saari A, Madsen HO, Porwit A, Schmiegelow K, Söderhäll S, Wesenberg F, Vettenranta K, Larsson R, Forestier E. In vitro cellular drug resistance adds prognostic information to other known risk-factors in childhood acute lymphoblastic leukemia. Leuk Res 2011; 35 (4): 472-8.

Frost BM, Forestier E, Gustafsson G, Nygren P, Hellebostad M, Jonsson OG, Kanerva J, Schmiegelow K, Larsson R, Lönnerholm G. Translocation t(12;21) is related to in vitro cellular drug sensitivity to doxorubicin and etoposide in childhood acute lymphoblastic leukemia. Blood 2004; 104 (8): 2452-7.

Frost BM, Nygren P, Gustafsson G, Forestier E, Jonsson OG, Kanerva J, Nygaard R, Schmiegelow K, Larsson R, Lönnerholm G. Increased in vitro cellular drug resistance is related to poor outcome in high-risk childhood acute lymphoblastic leukaemia. Br J Haematol 2003; 122 (3): 376-8.